Amsterdam UMC gaat live met IC-algoritme van Pacmed

Speciale software helpt het Amsterdam UMC vanaf vandaag om te bepalen wat het ideale moment is om een patiënt van de IC te ontslaan. Het is de bedoeling dat ook andere ziekenhuizen het systeem kunnen gaan gebruiken.

De live-gang van de IC-software is al geruim tijd in de maak. In 2019 sloten Amsterdam UMC en de Nederlandse onderneming Pacmed een langlopende overeenkomst om samen te werken. “We willen de voorspellende algoritmes niet alleen ontwikkelen en testen, de software moet ook geïmplementeerd worden zodat de zorg voor de patiënt er beter en veiliger van wordt”, zei intensivist Paul Elbers daar destijds over.

IC-ontslag
De software moet door inzet van machine learning helpen bepalen wat het ideale moment is om een patent van de IC te ontslaan. Een belangrijke keuze. Doe je het te vroeg, dan loop je de kans op gezondheidsschade en heropname. Maar doe je het te laat, dan houdt de patiënt onnodig een IC-bed bezet. De ontslagsoftware laat niet alleen een voorspelling zien, maar ook hoe die voorspelling verandert met de tijd en een lijst van factoren waarop de voorspelling is gebaseerd.

De arts blijft eindverantwoordelijk en neemt altijd de definitieve beslissing. “Wij zien het als een soort second opinion”, zegt intensivist Patrick Thoral, die intensief bij het project betrokken is. “En door te onderzoeken hoe de software in de praktijk gebruikt wordt, willen we de waarde voor patiënten en zorgverleners verder verhogen.”

Enorme mijlpaal
Amsterdam UMC speelt een leidende rol in datagestuurde ziekenhuiszorg, waar de livegang van de IC-software een treffend voorbeeld van is. “Het is een enorme mijlpaal”, zegt Wouter Kroese, mede-oprichter van Pacmed. “Het is ontzettend belangrijk dat AI nu eindelijk de stap naar de medische praktijk maakt. Dat moet verantwoord en veilig gebeuren. Samen met Amsterdam UMC hebben we daar alle noodzakelijke stappen voor genomen. En voldoen we aan alle regelgeving om de software als medisch hulpmiddel in te kunnen zetten. We zijn klaar om op te schalen en de software uit te breiden, zodat deze in heel Nederland en daarbuiten de capaciteits- en personeelsuitdagingen in de ziekenhuizen kan helpen oplossen.”

Andere ziekenhuizen
De ziekenhuizen die deel uitmaken van het samenwerkingsverband Santeon zijn al van plan de Pacmed-software te gaan inzetten. Ook andere ziekenhuizen kunnen er op termijn gebruik van maken. “Als je met data het werk kunt verlichten, houden IC-medewerkers meer tijd over voor de moeilijkste patiënten”, zei Maurice van den Bosch, voorzitter raad van bestuur bij Santeon-ziekenhuis OLVG, daar eerder over tegen Zorgvisie. “De mensen op de IC werken keihard. Als zorgbestuurders hebben wij de opdracht om de zorg toekomstbestendig te maken. Dat kun je doen door meer mensen aan te nemen, maar die zijn er nou eenmaal niet.”