Zo zien wij dat

Wij geloven in innovaties die onze samenleving gezonder, veiliger en toekomstgerichter maken. Daarom investeren we in durvers en doeners die deze missie met ons delen. We zijn benieuwd naar iedere ondernemer die kan bijdragen aan de thema’s waarop we focussen.

Gezondheid dichterbij voor iedereen

Het Nederlandse zorgstelsel behoort tot de betere stelsels van de wereld. Dat willen we graag zo houden. Maar dat gaat niet vanzelf. Stijgende zorgkosten, bijvoorbeeld door vergrijzing en medische vooruitgang, kunnen de toegankelijkheid van de zorg bedreigen. Dit is een wezenlijk politiek en maatschappelijk vraagstuk.

Achmea werkt eraan om zorg toegankelijk te houden voor iedereen. Het is onze ambitie om oplossingen te bieden zodat meer mensen langer gezond blijven, meer mensen beter worden en mensen die ziek blijven meer kwaliteit van leven ervaren. We brengen gezondheid dichterbij voor iedereen. Dichterbij in de vorm van preventie, dichterbij in tijd en aandacht, maar ook letterlijk dichterbij: bij de mensen thuis.


Veilige, slimme en schone mobiliteit

Nederland heeft grote uitdagingen op het gebied van mobiliteit. Het klimaatbeleid vraagt om minder CO2-uitstoot en andere mobiliteit. We hebben te maken met toenemende filedruk, dichtslibbende (binnen)steden en overvolle treinen in de spits. Ongevallen in het verkeer nemen toe, onder andere door het gebruik van mobiele telefoons. Tegelijkertijd zien we de opkomst van elektrische en zelfrijdende auto’s.

Achmea speelt in op ontwikkelingen op het gebied van mobiliteit en technologie, zoals de opkomst van elektrische auto’s en deeldiensten. Er komen steeds meer innovaties beschikbaar waarmee Nederlanders hun mobiliteit naar eigen wens kunnen inrichten. Achmea wil deze schone, veilige en slimme mobiliteit stimuleren en ondersteunen.


Veilige en duurzame woon- en leefomgeving

In onze woon – en leefomgeving hebben we te maken met verschillende risico’s. Op verschillende gebieden ervaren mensen een bepaalde onveiligheid en onzekerheid. Zo laat klantonderzoek zien dat ruim een kwart van de Nederlanders hun huis niet met een prettig gevoel achterlaat. Door klimaatverandering is er meer kans op schade door zowel extreme neerslag als droogte. De energietransitie zorgt voor nieuwe, ook financiële risico’s waarvoor we oplossingen willen aandragen. Verkeersveiligheid is ook een belangrijk aspect van veilig en duurzaam wonen. De deeleconomie en de veranderende gebruiksrisico’s door de opkomst van domotica hebben invloed op aansprakelijkheidsrisico’s.

Wij helpen klanten om te bepalen hoe zij met risico’s om kunnen gaan en de gevolgen kunnen beperken. Op verschillende manieren en met nieuwe activiteiten willen wij een bijdrage leveren aan een veilige en duurzame woon- en leefomgeving.


Onbezorgd ondernemen en goed werkgeverschap

In de werkomgeving ontstaan nieuwe risico’s voor zowel werkgevers als werknemers. Door het opschuiven van de pensioenleeftijd en technologische ontwikkelingen is het belangrijker dan ooit dan werknemers gezond en vitaal blijven, maar ook dat zij inzetbaar zijn op andere werkplekken. Vitaliteitsbeleid en scholing zijn daarvoor cruciaal. We zien ook de veranderingen op de arbeidsmarkt waardoor een steeds groter deel van de werknemers niet meer in dienst wordt genomen. Datalekken, cyberaanvallen, datadiefstal en IT-stroringen zijn in toenemende mate grote risico’s waar bedrijven mee te maken hebben.

Achmea wil bijdragen aan onbezorgd ondernemen en goed werkgeverschap door ondernemend Nederland in de volle breedte te ondersteunen. Van ZZP’ers, tot MKB, tot de grootzakelijke markt. Van collectieve zorgverzekeringen, tot arbeidsongeschiktheidsregelingen en vitaliteitsprogramma’s, tot cybersecurity, tot duurzame inzetbaarheid.


(Financiële) Oplossingen voor nu, straks en later

Ontwikkelingen in de sociale zekerheid, het pensioenstelsel en veranderingen op de arbeidsmarkt leiden voor veel mensen tot minder zekerheid over hun financiële toekomst. Nederlanders worden – onder meer als gevolg van de flexibilisering van de arbeidsverhoudingen, maar ook door (gedeeltelijke) privatisering van sociale regelingen – meer zelf verantwoordelijk voor hun financiële planning. Daar horen begrijpelijke en betaalbare financiële producten bij, die aansluiten op de financiële geletterdheid van de klanten. Ook een verantwoorde manier van premie-inning (het voorkomen van schulden) draagt hier aan bij.

Achmea stimuleert financiële zelfredzaamheid en biedt klanten proposities voor financiële zekerheid. We bieden pensioen, bancaire producten en vermogensopbouw.


Klimaatactie

Achmea draagt op veel en verschillende manieren bij aan Klimaatactie. Daarbij kijken we naar mitigatie en adaptatie. Bij mitigatie kijken wat kunnen we als verzekeraar en dienstverlener samen met klanten, medewerkers en partners doen om klimaatverandering tegen te gaan. Daarnaast kijken we naar wat we kunnen doen om de gevolgen van de klimaatverandering tegen te gaan. Dit noemen we klimaatadaptatie.

Mitigatie gaat het vooral over het terugdringen van de CO2-uitstoot. Hier dragen we aan bij via duurzame oplossingen die we voor onze klanten ontwikkelen op het gebied van voor wonen, mobiliteit en werken. Met onze duurzame beleggingen dragen we ook nadrukkelijk bij aan een lagere CO2-uitstoot. Bijvoorbeeld door steeds minder te investeren in bedrijven die hun omzet halen uit vervuilende producten. En steeds meer te investeren in duurzame oplossingen zoals herbebossing en duurzaam vastgoed. Ook in de eigen bedrijfsvoering willen we bijdragen aan een lagere CO2-uistoot door in 2030 volledig CO2-neutraal te zijn.