Zo zien wij dat

Wij geloven in innovaties die onze samenleving gezonder, veiliger en toekomstgerichter maken. Daarom investeren we in durvers en doeners die deze missie met ons delen. We zijn benieuwd naar iedere ondernemer die kan bijdragen aan de thema’s waarop we focussen.

Wij investeren met het Achmea Innovation Fund alleen in ondernemingen en niet direct in fondsen.

Duurzaam samen leven

Achmea wil samen met zijn klanten, strategische partners en relaties grote maatschappelijke vraagstukken oplossen rond gezondheid, wonen & werken, mobiliteit en inkomen. Zo wordt een duurzame waarde gecreëerd voor Achmea zelf, zijn klanten, hun medewerkers en de samenleving. Zo kunnen de komende generaties op Achmea rekenen, net zoals de vorige generaties dat konden.

Het Achmea Innovation Fund is op zoek naar durvers en doeners die impact willen maken op een duurzame toekomst voor de genoemde domeinen. Door te investeren in de toekomst wil het Achmea Innovation Fund Achmea klaar maken voor een duurzame toekomst.


Onbezorgd wonen en werken

Het klimaatakkoord leidt tot een enorme duurzaamheidsslag van zowel bestaande als nieuwe woningen en bedrijfspanden. Ondertussen willen mensen wel prettig en veilig kunnen wonen en werken. Ook is het belangrijk dat mensen duurzaam inzetbaar kunnen zijn op een prettige en zinvolle manier.

Het Achmea Innovation Fund zoekt ondernemers die oplossingen hebben voor deze vraag om onbezorgd te wonen en te werken.


Slimme mobiliteit

In de enorme mobiliteitstransitie van bezit naar gebruik en van fossiel naar groen wil Achmea consumenten en bedrijven steeds meer gemak, betrouwbaarheid, personalisatie en snelheid bieden met verzekeringen en diensten. Gebaseerd op data en slimme modellen en systemen.

Het Achmea Innovation Fund zoeken ondernemers die ons kunnen helpen deze visie op slimme mobiliteit te versnellen en samen te werken om Achmea koploper te laten zijn op slimme mobiliteit.


Gezondheid dichterbij

Achmea stimuleert verzekerden om gezonder te leven en te werken vanuit een breed perspectief op gezondheid. Als verzekerden zorg nodig hebben, helpt Achmea ze dat dichtbij te kunnen regelen. Achmea houdt de zorg betaalbaar voor zoveel mogelijk klanten met een concurrerende premie.

Het Achmea Innovation Fund zoekt ondernemers die meewerken aan het digitaal maken van de zorg, het fit maken en houden van de patiënt en andere slimme zorg oplossingen om zo de zorg dichtbij de patiënt te houden, de zorg betaalbaar te houden en uiteindelijk Achmea de grootste betaalbare zorgverzekeraar van Nederland te houden.


Inkomen voor nu, straks en later

Achmea wil met inzicht, overzicht en begrijpelijke producten pensioenfondsen adviseren en mensen coachen om over hun levensloop weloverwogen financiële keuzes te maken zodat ze niet alleen vandaag voldoende financiële middelen hebben en een stootje aan kunnen, maar ook in de toekomst.

Het Achmea Innovation Fund zoekt ondernemers die in samenwerking met ons deze visie kan versterken.


Klimaatactie

Achmea draagt op veel en verschillende manieren bij aan Klimaatactie. Daarbij kijken we naar mitigatie en adaptatie. Bij mitigatie kijken wat kunnen we als verzekeraar en dienstverlener samen met klanten, medewerkers en partners doen om klimaatverandering tegen te gaan. Daarnaast kijken we naar wat we kunnen doen om de gevolgen van de klimaatverandering tegen te gaan. Dit noemen we klimaatadaptatie.

Mitigatie gaat het vooral over het terugdringen van de CO2-uitstoot. Hier dragen we aan bij via duurzame oplossingen die we voor onze klanten ontwikkelen op het gebied van voor wonen, mobiliteit en werken. Met onze duurzame beleggingen dragen we ook nadrukkelijk bij aan een lagere CO2-uitstoot. Bijvoorbeeld door steeds minder te investeren in bedrijven die hun omzet halen uit vervuilende producten. En steeds meer te investeren in duurzame oplossingen zoals herbebossing en duurzaam vastgoed. Ook in de eigen bedrijfsvoering willen we bijdragen aan een lagere CO2-uistoot door in 2030 volledig CO2-neutraal te zijn.